Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Šanta Marián (33%)
Autor:Šulla Igor (33%)
Autor:Maršala J. (33%)
Názov:Zmeny v nucleus tractus spinalis nervi trigemini po prechodnej ligatúre aorta thoracica
Zdroj:Kardiológia
Lokácia:Roč. 30, č. 3 (1989), s. 77-79
Ohlas:[4] JAKUBÍKOVÁ, H., HASAROVÁ, D. Neuralgia trigeminu. In Molisa 3 : medicínsko-ošetrovateľské listy Šariša. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníctva, 2006, s. 26.