Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Slodička Andrej (100%)
Názov:Theologia dogmatica catholica : (De Spiritu Sancto, de gratia, de eschatis)
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2006
Rozsah:114 s.
ISBN:80-8068-456-1
Ohlas:[4] PRIBULA, Marek. Úvod do teológie. 1. vyd. Prešov : Pro Communio, 2006, s. 128. ISBN 80-969416-8-2.
Ohlas:[4] FRIŠTIKOVÁ, Katarína. Reformácia Martina Luthera v historickom kontexte. In Ekumenické kresťanstvo a súčasnosť : (zborník študentských príspevkov). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008, s. 127. ISBN 978-80-8068-917-9.
Ohlas:[4] SLODIČKOVÁ, Monika. Sviatok Kristovho vzkriesenia v byzanzskom kresťanstve. In Svetové náboženstvá vo filozofickom a religionistickom kontexte : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov 4. marec 2009. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 201. ISBN 978-80-8068-968-1.