Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Junger Ján (100%)
Názov:Telesná kultúra ako sociálny determinant spôsobu života rodiny
Zdroj:Rodina a jej perspektívy pri výchove detí : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 27.-28.10.1994
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1994
Lokácia:S. 135-139
ISBN:80-88697-10-7
Ohlas:[4] CHOVANOVÁ, E., MAJHEROVÁ, M. Sledovanie intersexuálnych rozdielov v priestorovej schopnosti 7 - 10 ročných detí. In Zborník prác z vedecko-pedagogickej konferencie učiteľov telesnej výchovy Minerva - Maturita 2006. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2006, s. 154.