Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Tomaščíková Slávka (100%)
Názov:Neverbálne výrazové prostriedky v diskurze literárneho diela (George Orwell - Nineteen eighty-four)
Zdroj:Slovenský jazyk a literatúra v škole : časopis pre otázky jazyka a literatúry
Lokácia:Roč. 42, č. 7-8 (1996), s. 201-207
ISSN:1335-2040
Ohlas:[4] KOMINARECOVÁ, Edita. Rečová komunikácia v kurikulu cudzieho jazyka. In Škola očami dnešného sveta. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2005, s. 239.