Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Gluchman Vasil (100%)
Názov:Etika sociálnych dôsledkov a jej kontexty
Vydavateľské údaje:Prešov : PVT, 1996
Rozsah:132 s.
ISBN:80-88859-03-4
Ohlas:[3] JEMELKA, Petr. O přírode, civilizaci, historii a dalším. Brno : Masarykova univerzita, 2005, s. 56.
Ohlas:[3] BALOGOVÁ, Beáta. Moral aspect of solidarity towards the socially handicapped in the spectre of social work. In Ed. Vasil Gluchman: Morality of the past from the present perspective picture of morality in Slovakia in the first half of the twentieth century. Newcastle : Cambridge scholars publishing, 2007, p. 163. ISBN 1-84718-171-6.
Ohlas:[4] NAVRÁTILOVÁ, Daniela. Formovanie novej paradigmy vo vzťahu etickej a ekonomickej racionality. In Morálka a súčasnosť. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008, s. 284. ISBN 978-80-8068-713-7.
Ohlas:[4] BALOGOVÁ, Beáta. Seniori v spektre súčasného sveta. 1. vyd. Prešov : AKCENT PRINT, 2007, s. 78. ISBN 978-80-89295-03-6.
Ohlas:[4] NAVRÁTILOVÁ, Daniela. Premeny etiky a morálky v technologickom veku . Prešov : Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií v Prešove, 2008, s. 106. ISBN 978-80-553-0054-2.
Ohlas:[3] GLUCHMANOVÁ, Marta. Aplikácia základných princípov a hodnôt etiky sociálnych dôsledkov (humánnosti a ľudskej dôstojnosti) v učiteľskej etike. In Pedagogická orientace, ISSN 1211-4669. 2008, roč. 18, č. 3, s. 75.
Ohlas:[4] NEMČEKOVÁ, Mária et al. Etika v ošetrovateľstve. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008, s. 131. ISBN 978-80-8068-812-7.
Ohlas:[3] BALOGOVÁ, Beáta. Bezdomovectvo seniorov v spektre etiky a morálky. In Czlowiek w spoleczenstwie = Človek v spoločnosti. Tom III : edukacja, dzialania spoleczne, rodzina. Bielsko-Biala : Wydawnictwo Akademii techniczno-humanistycznej, 2008, s. 123. ISBN 978-83-60714-56-0.
Ohlas:[3] GLUCHMANOVÁ, Marta. Non-utilitarian consequentialism and professional ethics of teacher. In Applied Ethics : challenges for 21st century. Sapporo : Center for applied ethics and philosophy Hokkaido University, 2010, p. 84. ISBN 978-4-9904046-2-8.
Ohlas:[1] ŽILOVÁ, Z. Individualization, environment and christianity (challenges and visions of new ethics). In Communications : scientific letters of the University of Žilina, ISSN 1335-4205. 2012, vol. 14, no. 1, s. 44-48.
Ohlas:[4] KAHÁNKOVÁ, Bibiána. S.Š. Osuský a jeho názory na vojnu (problém humánnosti a ľudskej dôstojnosti). In Etika na Slovensku (19. storočie a 1. polovica 20. storočia). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 106. ISBN 978-80-555-0583-1.
Ohlas:[3] DUBIEL-ZIELINSKA, Paulina. Teoria dopelnien : pomiedzy nieutylitarystycznym konsekwencjalizmem a personalizmem i perfekcjonizmem. Rzeszów : RS DRUK, 2015, s. 120. ISBN 978-83-63666-47-7.
Ohlas:[4] KLEMBAROVÁ, Júlia. Etické a morálne aspekty mentálneho postihnutia. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 178. ISBN 978-80-555-1372-0.
Ohlas:[3] FALTIN, Jaroslav. Problematika morálnych emócii vo vzťahu k ľudskej prirodzenosti. In Parerga : miedzynarodowe studia filozoficzne, ISSN 1730-0274. 2012, Nr. 2, s. 130.
Ohlas:[3] LAČNÝ, Martin. Hodnotová reflexia v ekonomickej teórii a v podnikateľskej praxi. In Parerga : miedzynarodowe studia filozoficzne, ISSN 1730-0274. 2012, Nr. 4, s. 112.