Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Belejkanič Imrich (100%)
Názov:Pôvod sveta a človeka
Zdroj:Pravoslávny teologický zborník XXIX (4)
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 1996
Ohlas:[4] HUSÁR, Ján. Pôvod Mesiáša z Betlehemu. In Štefan Pružinský: Pravoslávny teologický zborník 28/13. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2005, s. 170. ISBN 80-8068-358-1.
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Zlo v chápaní absencie podstaty. In Nipsis : časopis zaoberajúci sa otázkami teológie, filozofie, etiky a duchovnosti v spoločenskom kontexte, ISSN 1337-0111. 2006, roč. 1, č. 1, s. 36.
Ohlas:[4] KÁŠA, Peter. Medzi textami a kultúrami. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 192. ISBN 978-80-555-0448-3.
Ohlas:[4] ŠAROVÁ, Blažena. Úvod do pravoslávnej pedagogiky. 1. vyd. Prešov : CUBE consulting, s.r.o., 2010, s. 204. ISBN 978-80-89519-00-2.