Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Maršala J. (17%)
Autor:Šulla I. (17%)
Autor:Šanta Marián (17%)
Autor:Maršala M. (17%)
Autor:Zachariáš L. (17%)
Autor:Radoňák J. (17%)
Názov:Mapping of the canine lumbosacral spinal-cord neurons by Nauta method at the end of the early phase of paraplegia induced by ischemia and reperfusion
Zdroj:Neuroscience
Lokácia:Vol. 45, no. 2 (1991), p. 479-494
ISSN:0306-4522
Ohlas:[4] KLUCHOVÁ, Daniela. Ischémia miechy : morfologická charakteristika a úloha NO. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2004, s. 111.