Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bernasovský Ivan (50%)
Autor:Bernasovská K. (50%)
Názov:Výskyt nízkej pôrodnej váhy u nednosených rómskych novorodencov v okrese Košice
Zdroj:Biológie : sborník Pedagogické fakulty UK
Vydavateľské údaje:Praha : Pedagogická fakulta UK, 1975
Lokácia:S. 31-34
Ohlas:[4] HORŇÁK, Ladislav. Rómsky žiak v škole. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005, s. 325.