Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tomková Blanka (100%)
Názov:Nová forma štátnych skúšok - vyhodnotenie
Zdroj:Matematika v škole dnes a zajtra : zborník 6. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou, 12.-14. september 2005
Vydavateľské údaje:Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2006
Lokácia:S. 262-264
ISBN:80-8084-066-0
Ohlas:[3] SCHOLTZOVÁ, Iveta. Jedna cesta od odborných k didaktickým kompetenciám učiteľa - elementaristu. In Matematika 2 : matematika jako prostředí pro rozvoj osobnosti žáka primární školy : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006, s. 228.