Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Tkáč Oleg (100%)
Názov:Metodika vyhodnocovania degradácií satelitných mikrovlnných signálov v predmete oznamovacia technika
Zdroj:Trendy technického vzdělávání 2005 : technická a informační výchova : mezinárodní vědecko-odborná konference konaná pod záštitou děkana Pedagogické fakulty UP prof. PhDr. Františka Mezihoráka, CSc. : 21.-22. června 2005, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Vydavateľské údaje:Praha : Votobia, 2005
Lokácia:S. 213-214
ISBN:80-7220-227-8