Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Vendel Štefan (100%)
Názov:Efektivita počítačového programu voľby povolania
Zdroj:Zborník z konferencie "Štyridsať rokov skúmania psychického vývinu detí a mládeže, súčasné problémy a perspektívy v zjednotenej Európe" [elektronický zdroj]
Vydavateľské údaje:Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patppsychológie, 2004
ISBN:80-967423-8-8