Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Hugec Juraj (50%)
Autor:Liba Jozef (50%)
Názov:Formovanie pohybového prfilu študentov učiteľstva
Zdroj:Komenský : časopis pro učitele základní školy
Lokácia:č. 1-2 (1994), s. 26-27
ISSN:0323-0449
Ohlas:[4] HUGEC, Juraj. Východiská pre formovanie pohybového profilu študentov učiteľstva pre 1. stupeň ZŠ. In Príprava učiteľov elementaristov a európsky multikultúrny priestor : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 22.-23.6.2005. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 182.