Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Syntetická fonologická teória a výskum zvukovej stavby slovenčiny
Zdroj:Studia Academica Slovaca 19 : prednášky 26. letného seminára slovenského jazyka a kultúry
Vydavateľské údaje:Bratislava : Alfa, 1990
Lokácia:S. 321-331
Ohlas:[4] OČENÁŠ, Ivan. Metodologicko-metodické východiská výskumu korešpondencie prvkov fónickej a grafickej sústavy v súčasnej spisovnej slovenčine. In Jazyk a komunikácia v súvislostiach : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 224.