Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Fonologický systém slovenčiny
Zdroj:Studia Academica Slovaca. 16 : prednášky 23. letného seminára slovenského jazyka a kultúry
Vydavateľské údaje:Bratislava : Alfa, 1987
Lokácia:S. 357-384
Ohlas:[4] OČENÁŠ, Ivan. Metodologicko-metodické východiská výskumu korešpondencie prvkov fónickej a grafickej sústavy v súčasnej spisovnej slovenčine. In Jazyk a komunikácia v súvislostiach : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 223.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Marianna. Fonologický systém slovenčiny a výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka. In Studia Academica Slovaca 34 : prednášky XLI. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava : Stimul, 2005, s. 135.