Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006030109245892
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:A synthetic phonological theory
Zdroj:Recueil linguistique de Bratislava. 7
Vydavateľské údaje:Bratislava : Veda, 1984
Lokácia:S. 25-29
Ohlas:[4] OČENÁŠ, Ivan 2005. Metodologicko-metodické východiská výskumu korešpondencie prvkov fónickej a grafickej sústavy v súčasnej spisovnej slovenčine. In Jazyk a komunikácia v súvislostiach : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 223.