Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Boháč Vojtech (100%)
Názov:Liturgika II.
Vydavateľské údaje:Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1994
Rozsah:120 s.
ISBN:80-7097-294-7
Ohlas:[4] SLODIČKA, Andrej. Význam východnej tradície v náuke Jána Pavla II. [1. vyd.]. Prešov : Prešovská univerzita, [2005], s. 86.
Ohlas:[4] RAGAN, Gabriel. Rímsky misál 2002 a jeho všeobecné smernice. In Zborník teologických štúdií. No 1. 1. vyd. Prešov : PRO COMMUNIO, o. z., 2005, s. 10.
Ohlas:[4] SLODIČKA, Andrej. Krása byzantskej liturgie. In Zborník teologických štúdií. No 1. Prešov : PRO COMMUNIO, o. z., 2005, s. 108, 118.
Ohlas:[4] SUCHÝ, Igor. Liturgikon v slávení liturgického roku v Gréckokatolíckej metropolii na Slovensku. In Liturgikon v Gréckokatolíckej metropolii na Slovensku : vedecká konferencia 29. apríla 2008 na GTF PU v Prešove. Prešov : Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008, s. 246, 247. ISBN 978-80-8068-792-2.
Ohlas:[4] BALABAS, Marek. Maroniti v Libanone. In Ekumenické kresťanstvo a súčasnosť : (zborník študentských príspevkov). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008, s. 6. ISBN 978-80-8068-917-9.
Ohlas:[4] MALCOVSKÝ, Tomáš. Chaldejskí kresťania v Iraku. In Ekumenické kresťanstvo a súčasnosť : (zborník študentských príspevkov). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008, s. 29. ISBN 978-80-8068-917-9.
Ohlas:[4] PETRÍK, Ľubomír. Knižné publikácie gréckokatolíckych kňazov na Slovensku 1968-2000. Prešov : Petra, n.o., 2009, s. 11, 75, 77, 79. ISBN 978-80-8099-040-4.
Ohlas:[3] PETRO, Marek. Význam rastlín a ich produktov v liturgickom roku v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. In Ogród Pana : XVIII miedzynarodowe seminarium Sacrum i przyroda. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawla II w Krakowie, 2010, s. 49. ISBN 978-83-7438-254-0.
Ohlas:[4] SLODIČKOVÁ, Monika. Reflexia profesora Mikuláša Russnáka (1878-1954) nad sviatkom Krista Kráľa a jej význam pre katolíkov byzantského obradu. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 174. ISBN 978-80-555-0276-2.
Ohlas:[3] SEDLÁKOVÁ, Ivana. Eucharistia - prameň večného života. In Roczniki teologiczno-pastoralne 6. Tarnów : BW Tarnów, 2012, s. 149. ISBN 978-83-932579-1-1.
Ohlas:[4] MOJZEŠ, Marcel. Božia činnosť - podstata liturgie. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 109. ISBN 978-80-555-1011-8.
Ohlas:[4] GAVALA, Miroslav. Vzácny nález cyrilských kníh. 1. vyd. Košice : Byzant, 2015, s. 48. ISBN 978-80-85581-70-6.
Ohlas:[3] PETRO, Marek. Milosrdenstvo ako morálny apel Liturgie Sv. Jána Zlatoústeho. In Misericordia Domini (Znak, Symbol, Rytual). Krakow : Wydawnictwo UNUM, 2016, s. 62. ISBN 978-83-7643-124-6.
Ohlas:[4] CORANIČ, Jaroslav. Náboženská situácia na Slovensku I. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017, s. 223. ISBN 978-80-555-1850-3.