Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Mojzeš Marcel (100%)
Názov:Il movimento liturgico nelle chiese bizantine : analisi di alcune tendenze di riforma nel XX secolo
Vydavateľské údaje:Roma : Centro Liturgico Vincenziano, 2005
Rozsah:275 p.
ISBN:88-7367-042-3
Ohlas:[3] PETRAS, David M. Liturgical Reform in the Byzantine Church [online]. 2006 [cit. 2007-01-24]. Dostupný na internete <http://www.davidpetras.com/download/Liturgical%20Reform%20in%20the%20Byzantine%20Church%20August%202006.doc>
Ohlas:[5] POTT, Thomas. Recension [online]. In La maison-dieu. 2006 [cit. 2007-01-24], 2006, no 248. Dostupný na internete <http://www.maison-dieu.com/sommaire.php?refAuteur=403>
Ohlas:[3] PETRAS, David M. The Eucharist and evangelization [online]. 2006 [cit. 2007-01-24], 2006. Dostupný na internete <http://www.davidpetras.com/page/chicago_encounter>
Ohlas:[3] PETRAS, David M. Response to Father Keleher [online]. 2006 [cit. 2007-01-24], 2006. Dostupný na internete <http://www.davidpetras.com/page/response>
Ohlas:[4] PETRO, M., BINEKOVÁ, E. Ekologická výchova. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 97. ISBN 978-80-8068-977-3.
Ohlas:[4] GALADZA, Peter. Sacrosanctum Concilium a gréckokatolícka bohoslužba a spev. In Ed. Vojtech Boháč: Spev v byzantsko-slovanskej liturgii : zborník prednášok z vedeckej konferencie uskutočnenej 26. marca 2009 na GTF PU v Prešove. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 61. ISBN 978-80-555-0033-1.
Ohlas:[5] IVANCSÓ, István. A bizánci liturgia XX. századi formálódása. In Klió : történelmi szemléző folyóirat, ISSN 1216-2965. 2006, Év. 15, sz. 3, ól. 76-83.
Ohlas:[3] MOROZOWICH, Mark. M. Liturgical changes in Russia and the christian east? A case study: the mysteries (sacraments) of initiation with the eucharistic liturgy. In Worship, ISSN 0043-941X. 2009, vol. 83, no. 1, s. 33.