Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:FAI
Autor:Zozuľak Ján (100%)
Názov:Bioetika v dimenziách sociálnej práce
Vydavateľské údaje:Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, 2005
Rozsah:122 s.
ISBN:80-8068-389-1
Edícia:Acta Facultatis Theologie Universitatis Presoviensis ; Byzantský zborník 3
Ohlas:[6] OLÁH, M., OLÁHOVÁ, K. Bioetika v dimenziách sociálnej práce. In Prešovská univerzita : periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity. 2006, roč. 10, č. 5, s. 20.
Ohlas:[4] OLÁH, M., OLÁHOVÁ, K. Bioetika v dimenziách sociálnej práce. In Synergia : časopis venovaný byzantským dejinám, kultúre a teológii. 2006, roč. 4, č. 7-8, s. 132-133.