Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Germušková Marta (100%)
Názov:Priestorom spoločenskej prózy pre deti a mládež
Zdroj:Bibiana : revue o umení pre deti a mládež
Lokácia:Roč. 4, č. 2 (1996), s. 45-48
Ohlas:[4] (VO). Stanislavová, Zuzana. In Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2005, s. 313.