Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Andričík Marián (100%)
Názov:K poetike umeleckého prekladu
Vydavateľské údaje:Levoča : Modrý Peter, 2004
Rozsah:108 s.
Ohlas:[6] VALCEROVÁ, Anna. O súčasných otázkach prekladu. In Knižná revue : dvojtýždenník o nových knihách. 2005, s. 3.
Ohlas:[6] [RAKÚS, Stanislav]. Čo číta Stanislav Rakús. In Pravda. 2005, roč. 15, č. 117 [príloha Sobota], s. 7.
Ohlas:[4] BAKOVÁ, Beáta. Kritika prekladu prozaického textu. In Preklad a tlmočenie a jeho didaktická transformácia. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2005, s. 254.
Ohlas:[4] GAVURA, Ján. Invarianty v poézii S. Heaneyho a ich prekladateľská záväznosť. In Preklad a tlmočenie a jeho didaktická transformácia. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2005, s. 112.
Ohlas:[6] RÉDEY, Zoltán. Elementárnosť, zrozumiteľnosť a profesionalita alebo literárnovedné monografie z Modrého Petra. In Romboid. 2006, roč. 41, č. 6, s. 68-73.