Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tokár Michal (100%)
Názov:Ilustrácia a obrázkové príbehy v pregraduálnej príprave učiteľov (terminologické otázky)
Zdroj:Príprava učiteľov elementaristov a európsky multikultúrny priestor : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 22.-23.6.2005
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005
Lokácia:S. 505-510
ISBN:80-8068-372-7