Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFH
Autor:Tokár Michal (100%)
Názov:Hodnotové aspekty nekonvenčného vizuálneho poňatia básne a interakcií literárny text/ilustrácia v detskej knihe koncom 20. storočia
Zdroj:Významové a výrazové premeny v umení 20. storočia : anotačný blok prihlásených referátov na medzinárodnú vedeckú konferenciu
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005
Lokácia:S. 35
ISBN:80-8068-354-9