Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006020617143412
Kategória:N/A
Autor:Kandráčová Viktória (50%)
Autor:Michaeli Eva (50%)
Názov:Príspevok ku geografii Prešova
Zdroj:Přírodní vědy ve škole
Lokácia:Roč. 33, č. 10 (1982), s. 383-386
Ohlas:[4] PEŠÁKOVÁ, Jana 2005. Funkčná štruktúra stanično-delnianskeho lokoregiónu Prešova. In Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae. Geographica. Supplementum no. 3 [CD-ROM]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 456-460. ISBN 80-223-2144-3.
Ohlas:[4] MATLOVIČ, R., IRA, V., KOREC, P. et al. 2009. Urban structures and their transformation (the contribution of Slovak geography). In Geographia Slovaca, ISSN 1210-3519. 2009, č. 26, s. 94. ISBN 978-80-970076-3-8.
Ohlas:[4] MITRÍKOVÁ, Jana 2008. Geografické aspekty transformácie maloobchodu a nákupného správania sa na Slovensku : (prípadové štúdie z miest Prešov a Košice). 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2008, s. 163. ISBN 978-80-8068-922-3.
Ohlas:[4] . MATLOVIČ, René: Geografia priestorovej štruktúry mesta Prešov. In: Geografické práce. 8, č. 1 (1998), s. 5-261. - ISBN 80-88885-33-7.
Ohlas:[4] . MADZIKOVÁ, Alena - KANCÍR, Ján - ZLACKÁ, Adriana. Geografia okresu Prešov : námety na úlohy pre geografickú olympiádu ZŠ a OGY k miestnemu regiónu. 1. vyd. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2003, s. 41.