Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Drdoš Ján (100%)
Názov:Krajinné prostredie Detvy a jeho premeny
Ohlas:[4] PEŠÁKOVÁ, Jana. Funkčná štruktúra stanično-delnianskeho lokoregiónu Prešova. In Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae. Geographica. Supplementum no. 3 [CD-ROM]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 459.