Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Drdoš Ján (100%)
Názov:Metodická príručka k Zákonu NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, časť Ekologická únosnosť
Vydavateľské údaje:Bratislava : Ministerstvo životného prostredia, 1996
Rozsah:68 s.
Ohlas:[4] KOCHANOVÁ, Lucia. Nové metodické prístupy k hodnoteniu únosnosti krajiny a spôsob jej využitia v krajinnoekologickom výskume. In Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae. Geographica. Supplementum no. 3 [CD-ROM]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 261.