Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Vilček Jozef (50%)
Autor:Gutteková Monika (50%)
Názov:Potencionálne predpoklady a efektívnosť pestovania plodín z hľadiska ich energetickej bilancie
Zdroj:Poľnohospodárstvo
Lokácia:Roč. 43, č. 10 (1997), s. 733-744
Ohlas:[4] ŽÁK, Š., KOVÁČ, K., LEHOCKÁ, Z. Energetická bilancia low in put ekologického systému pestovania pšenice. In "Realizáciou poznatkov vedy a výskumu k trvalo udržateľnému poľnohospodárstvu" : zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Michalovce, 5.-6. októbra 2005. Michalovce : Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Ústav agroekológie, 2005, s. 147.