Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Búgelová Taťjana (100%)
Názov:Riaditeľ, učiteľ, rodič a ako si spríjemniť komunikáciu
Vydavateľské údaje:Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2005
Rozsah:80 s.
ISBN:80-8045-373-X
Ohlas:[4] CHALUPOVÁ, A., SUCHOŽOVÁ, E., USTOHALOVÁ, T. Hľadáme možnosti partnerstva rodiny a školy. 1. vyd. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2007, s. 52. ISBN 978-80-8045-467-8.
Ohlas:[4] USTOHALOVÁ, Teťana. Efektívna komunikácia - cesta k úspešnej školskej integrácii. 1. vyd. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, alokované pracovisko Prešov, 2008, s. 36. ISBN 978-80-8045-524-8.
Ohlas:[4] FRÝDKOVÁ, Eva. Príprava učiteľov na plnenie komunikatívno-kooperatívnej kompetencie vo vzťahu k rodičom. In Ako sa učitelia učia? : zborník referátov z konferencie s medzinárodnou účasťou, usporiadaného Fakultou humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove a Občianskym združením Učenie bez hraníc za podpory Ministerstva školstva SR : Prešov, 27.-28. jún 2007. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2007, s. 90. ISBN 978-80-8045-493-7.