Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006020309215781
Kategória:N/A
Autor:Kotráň Milan (50%)
Autor:Ďurovič Eugen (50%)
Názov:Ortopantomograf a jeho použitie v parodontológii. I. časť
Zdroj:Československá stomatologie
Lokácia:Roč. 83, č. 3 (1983), s. 201-206
Ohlas:[4] KLEMOVÁ, J. et al. 2004. Panoramatická rádiografia v parodontológii. In Stomatológ. 2004, roč. 14, č. 2, s. 27.