Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Hrubala Dušan (25%)
Autor:Ďurovič Eugen (25%)
Autor:Kotráň Milan (25%)
Autor:Stripaj M. (25%)
Názov:Panoramatické rtg prístroje
Zdroj:Praktické zubní lékařství
Lokácia:Roč. 34, č. 3 (1986), s. 81-86
Ohlas:[4] KLEMOVÁ, J. et al. Panoramatická rádiografia v parodontológii. In Stomatológ. 2004, roč. 14, č. 2, s. 27.