Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006020308553512
Kategória:N/A
Autor:Kotráň Milan (20%)
Autor:Ďurovič Eugen (20%)
Autor:Háber Bartolomej (20%)
Autor:Hrubala Dušan (20%)
Autor:Fiľo Jozef (20%)
Názov:RTG prístroje používané v stomatologickej diagnostike na našej klinike
Zdroj:Zborník lekárskej fakulty Košice. Zväzok 40. Roč. 25/1982
Vydavateľské údaje:Košice : SPN, 1982
Lokácia:S. 419-429
Ohlas:[4] KLEMOVÁ, J. et al. 2004. Panoramatická rádiografia v parodontológii. In Stomatológ. 2004, roč. 14, č. 2, s. 27.