Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Drotárová Eva, st (100%)
Názov:Feminizácia učiteľského povolania a špecifickosti pôsobenia vyučujúcich rôzneho pohlavia z pohľadu žiakov a žiačok
Zdroj:Jednotná škola
Lokácia:Roč. 27, č. 4 (1975), s. 314-325
Ohlas:[3] VORLÍČEK, Chrudoš. Úvod do pedagogiky. 1. vyd. Jinočany : Nakladatelství H & H, 2000, s. 129.