Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Babčák Vladimír (100%)
Názov:Fiskálna decentralizácia a jej dopad na príjmovú stránku rozpočtov územnej samosprávy
Zdroj:Podnikateľské prostredie a regionálne aspekty rozvoja III : (zborník štúdií z úlohy VEGA č. 1/0493/03)
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 2005
Lokácia:S. 50-60
ISBN:80-89040-28-4
Ohlas:[4] TEJ, Juraj, MADZINOVÁ, Renáta. Výskumné a pedagogické aktivity katedry verejnej správy v regióne Prešovského samosprávneho kraja. In Regionalistické perspektívy : zborník referátov a diskusných príspevkov z I. vedeckej a pedagogickej konferencie s medzinárodnou účasťou "REGIONALISTICKÉ PERSPEKTÍVY 2006" konanej v dňoch 2.-3.2.2006 v Lučenci. Lučenec : Regionálne centrum vzdelávania, 2006, s. 149.