Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Derfiňák Patrik (35%)
Autor:Jurčišinová Nadežda (35%)
Autor:Švorc Peter (30%)
Názov:Svidník v premenách času
Vydavateľské údaje:Sabinov : Dino, 2005
Rozsah:111 s.
ISBN:80-85575-49-3
Ohlas:[4] KAPUTA, Andrej. Svidník v premenách času. In Slovo : časopis gréckokatolíckej cirkvi. 2006, roč. 38, č. 5-6, s. 39.
Ohlas:[6] KAPUTA, Andrej. Svidník v premenách času. In Prešovská univerzita : periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity. 2006, roč. 10, č. 4, s. 21.
Ohlas:[4] GREGA, J., KUDLOVÁ, E., PAVLOVIČ, R. Dvesto rokov svidníckeho regiónu v dátumoch. Svidník : Podduklianska knižnica vo Svidníku, 2011, s. 49. ISBN 978-80-85147-16-9.