Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:FAI
Autor:Vasiľová Darina (100%)
Názov:Osobnosti prešovského školstva v historickom kontexte 17.- prvej polovice 20. storočia. II. [elektronický zdroj] : zborník elektronických verzií príspevkov; Sammelband von elektronischer Versionen der Beiträge
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2005
Rozsah:1 elektronický optický disk (CD-ROM)
ISBN:80-7165-541-4
Ohlas:[4] FRANKOVÁ, Libuša. Pronárodné aktivity slovenských študentov na prešovskom kolégiu v 40. rokoch 19. storočia. In Annales historici Presovienses, ISSN 1336-7528. 2006, vol. 6, s. 130.
Ohlas:[6] DŽUJKO, Ján. Osobnosti prešovského školstva v historickom kontexte 17.- prvej polovice 20. storočia. II.= Persönlichkeiten des Prešover Schulwesens im historischen Kontext des 17. Jahrhunderts bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. II. In Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU Prešov. 2006, č. 1, s. 166-167.