Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:FAI
Autor:Vasiľová Darina (100%)
Názov:Osobnosti prešovského školstva II. : slovník
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2005
Rozsah:81 s.
ISBN:80-7165-539-2
Ohlas:[6] ALMÁŠIOVÁ, Lenka. Osobnosti prešovského školstva (Slovník) II. / Persönlichkeiten des Prešover Schulwesens (Wörterbuch) II. In Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU Prešov. 2006, č. 1, s. 168-170.
Ohlas:[4] FRANKOVÁ, Libuša. Michal Miloslav Hodža. Obhajca slovnského národného života v 19. storočí. In Osobnosti prešovského školstva z radov študentov v historickom kontexte 17. - prvej polovice 20. storočia II. = Persönlichkeiten des Prešover Schulwesens aus den Reihen der Studenten im historischen Kontext des 17. bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts II. : zborník elektronických verzií príspevkov na CD-ROM; Sammelband von elektronischer Versionen der Beiträge auf CD-ROM. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008, s. 48. ISBN 978-80-7165-664-7.