Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Drdoš Ján (100%)
Názov:Regionálne krajinné štruktúry v SSR a životné prostredie
Zdroj:Životné prostredie
Lokácia:Roč. 11, č. 3 (1977), s. 127-130
Ohlas:[4] MICHAELI, Eva. Transformácia využívania kultúrnej krajiny na príklade katastrálneho územia Jakuban za ostatných 50 rokov. In Prírodné vedy. Folia geographica 8. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2005, s. 114.