Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006011914113593
Kategória:N/A
Autor:Terek Jozef (50%)
Autor:Brázda J. (50%)
Názov:K poznaniu fauny lesného rybníka v Novej Sedlici
Zdroj:Zborník Východloslovenského múzea v Košiciach 23/83. Prírodné vedy
Vydavateľské údaje:Košice : Východoslovenské múzeum, 1983
Lokácia:S. 273-282
Ohlas:[4] MANKO, Peter 2004. Ďalší príspevok k poznaniu akvatických makroevertebrát lesného rybníka v Novej Sedlici (východné Slovensko). In Biosférické rezervácie na Slovensku V. : zborník referátov z 5. národnej konferencie o BR Slovenska, konanej v Novej Sedlici 29.-30.9.2004. Zvolen : Technická univerzita, 2004, s. 106.
Ohlas:[4] BALÁZS, Pavol 2004. K poznaniu aktuálnej vegetácie lesného rybníka v Novej Sedlici. In Biosférické rezervácie na Slovensku V. : zborník referátov z 5. národnej konferencie o BR Slovenska, konanej v Novej Sedlici 29.-30.9.2004. Zvolen : Technická univerzita, 2004, s. 89.