Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tomková Blanka (100%)
Názov:Matematika alebo dieťa
Zdroj:Príprava učiteľov elementaristov a európsky multikultúrny priestor : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 22.-23.6.2005
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2005
Lokácia:S. 519-524
ISBN:80-8068-372-7