Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Černotová Marta (100%)
Názov:Príprava učiteľov - stály problém nášho školstva
Zdroj:Pedagogická orientace
Lokácia:č. 2 (1991), s. 61-64
ISSN:1211-4669
Ohlas:[3] URBÁNEK, Petr. Vybrané problémy učitelské profese. 1. vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005, s. 208.
Ohlas:[3] ZORMANOVÁ, Lucie. Postoje studentek oboru učitelství pro mateřské školy ke studiu a svému budoucímu povolání. In Lifelong learning - celoživotní vzdělávání, ISSN 1804-526X. 2011, roč. 1, č. 2, s. 44.
Ohlas:[4] ROVŇÁKOVÁ, L. Profesijné kompetencie učiteľov. 1. vyd. Banská Bystrica : Belianum, 2015, s. 134-136. ISBN 978-80-557-0739-6.