Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:DAI
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Zmeny vnímania klímy triedy u učňov stredných odborných učilíšť pri reedukačných domovoch pre mládež : autoreferát dizertačnej práce
Vydavateľské údaje:Olomouc : [s.n], 2005
Rozsah:[18 s.]