Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Bilá Magdaléna (100%)
Názov:The phonic perception of reduced input : the investigation on non-native speakers, native speakers and immigrants
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita ,Fakulta humanitných a prírodných vied, 2005
Rozsah:197 s.
ISBN:80-8068-378-6
Ohlas:[4] EDDY, Eva. The awareness of Slovak speakers of English on pronunciation variations. In Language, literature and culture in a changing transatlantic world II : part II : literature and methodology of English language teaching. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012. ISBN 978-80-555-0706-4.
Ohlas:[3] KRÁĽOVÁ, Zdena. Kvalitatívna aproximácia v systéme slovenských a anglických krátkych vokálov. In Filozofia. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2010. ISBN 978-80-7414-268-0.
Ohlas:[1] BODORÍK, Michal. Teaching English pronunciation by non-native teachers as seen by Slovak teachers. In Journal of language and cultural education, ISSN 1339-4045. 2017, vol. 5, no. 3, s. 157-174.
Ohlas:[3] HORVÁTHOVÁ, Božena. Developing intercultural competencies through culture studies. In Hradec Králové journal of anglophone studies [online], ISSN 2571-032X. 2018 [cit. 2018-03-12], vol. 5, no. 1, s. Dostupný na internete <http://pdf.uhk.cz/hkjas/pi/pdf/vol5nr1_2018.pdf#page=78>