Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kotráň Milan (50%)
Autor:Paško E. (50%)
Názov:Náhryzové živicové dlahy v protetickej liečbe artropatií temporomandibulárneho kĺbu
Zdroj:Stomatológ
Lokácia:Roč. 5, č. 3 (1994), s. 83-85
Ohlas:[4] MRÁZOVÁ, A., MENTELOVÁ, J. Náhryzové dlahy v terapii temporomandibularnych porúch. In Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. 2005, roč. 15, č. 4, s. 19.