Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kovaľová Eva (50%)
Autor:Čierny M. (50%)
Názov:Orálna hygiena
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Anna Nagyová, 1994
Ohlas:[4] ČARNOKÁ, T., LONGAUEROVÁ, A. Patrí parodontitída k fokálnym infekciám?. In Molisa 2 : medicínsko - ošetrovateľské listy Šariša. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníctva, 2005, s. 114.
Ohlas:[4] VESELÁ, S., TOMANDLOVÁ, A. Použitie náhryzových snímkov pri hodnotení kazov a výplní. In Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. 2003, roč. 13, č. 4, s. 29.
Ohlas:[3] BECHYŇOVÁ, Petra. Hygienický intenzivní program při vsoké kazivosti zubů. In LKS : časopis České stomatologické komory. 2006, roč. 16, č. 4, s. 11.