Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Zahatňanská Mária (100%)
Názov:Príprava učiteľov - teória a prax
Zdroj:História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania. 1. diel : (zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2005
Lokácia:S. 326-327
ISBN:80-8083-107-6
Ohlas:[4] CABANOVÁ, Vlasta. Implementácia kultúry do obsahu vzdelávania. In Didaktika v dimenziách vedy a praxe : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 6.-7. októbra 2005 v Prešove. Prešov : Euroeducation, n.o., 2006, s. 309.