Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Šebeň Vladimír (50%)
Autor:Šebeňová Iveta (50%)
Názov:Komplexné využitie technických vyučovacích prostriedkov rozvoja poznávacieho záujmu žiakov základnej školy - výber záverov výskumnej práce
Zdroj:Prírodné vedy. Roč. 25 : matematika - fyzika - technika
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 1994
Lokácia:S. 189-192
Ohlas:[3] ŠTERBÁKOVÁ, Katarína. Využitie informačno-komunikačných technológií vo výučbe fyziky. In Trendy technického vzdělávání 2005. Praha : Votobia, 2005, s. 398.
Ohlas:[4] FAZEKAŠOVÁ, Danica et al. Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní učiteľov prírodovedných predmetov. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2005, s. 280.
Ohlas:[4] BURGER, Vladimír. Kompetencie učiteľa tretieho milénia. In Učiteľ prírodovedných predmetov na začiatku 21. storočia : zborník pri príležitosti svetového roku fyziky z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2006, s. 186.
Ohlas:[4] BURGER, V., ŠTERBÁKOVÁ, K. Prírodovedný servis informácií pre učiteľov fyziky. In Učiteľ prírodovedných predmetov na začiatku 21. storočia : zborník pri príležitosti svetového roku fyziky z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2006, s. 182.
Ohlas:[4] ŠTERBÁKOVÁ, Katarína. Využitie informačno - komunikačných technológií vo výučbe fyziky. In Učiteľ prírodovedných predmetov na začiatku 21. storočia : zborník pri príležitosti svetového roku fyziky z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2006, s. 230.
Ohlas:[3] ŠTERBÁKOVÁ, Katarína. Počítačom podporovaná výučba fyziky s využitím interaktívnych JAVA apletov. In Trendy ve vzdělávání 2006 [CD-ROM] : technika a informační technologie : mezinárodní vědecko-odborná konference konaná pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc. [CD-ROM]. Olomouc : Votobia, 2006, s. 334.