Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabolová Oľga (100%)
Názov:Poznámky o niektorých terminologických otázkach výskumu komponencie prózy
Zdroj:Realizácie textu. 4
Vydavateľské údaje:Levoča : Modrý Peter, 1997
Lokácia:S. 25-30
ISBN:80-85515-45-8
Ohlas:[4] Sabol, J.: Jazykovo-štylistické a motivické predpolie poetickej metódy Paľa Olivu. In: Verbum. 1998, 9, č. 5.. s. 301.
Ohlas:[3] POKORNÝ, Milan: Realizácie textu 4. In: Slavia. 1999, 68, seš. 1, s. 150.
Ohlas:[4] SABOL, Ján - ZIMMERMANN, Július: Akustický signál - semióza - komunikácia. Prešov : FF PU, 2002. S. 115.
Ohlas:[3] SABOL, Ján. Przeklad wiersza Miroslava Válka Zabíjanie králikov na jezyk polski. In Wspólne dziedictwo literackie = Spoločné literárne dedičstvo. Kraków : Wydawnictwo Slowaków w Polsce, 2004, s. 123.