Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Součková Marta (100%)
Názov:Osamelý havran
Zdroj:Smena
Lokácia:Roč. 43, č. 30 (1990), s. 5
Ohlas:[4] VANOVIČ, Július. Nedožitá deväťdesiatka a pätnásť rokov od smrti Alfonza Bednára. Očami dobovej kritiky. In Romboid, 2004, roč. 39, č. 8, s. 59.