Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Konsonanticko-vokalické zloženie slovenských slov
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 33, č. 5 (1968), s. 281-289
Ohlas:[3] UNUK, Drago. Zlog v slovenskem jeziku. 1. nat. Ljubljana : Rokus, 2003, s. 175.