Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bačová Viera (100%)
Názov:Teórie osobnej a sociálnej identity v sociálnej spoločnosti
Zdroj:Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi
Lokácia:Roč. 38, č. 1 (1994), s. 28-42
ISSN:0009-062X
Ohlas:[3] LÁŠTICOVÁ, Barbara - BIANCHI, Gabriel. Identita, jej teórie a výskum v slovenskej sociálnej psychológie 1989-2001. In Československá psychologie, 2003, roč. 47, č. 5, s. 420.