Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bačová Viera (100%)
Názov:Obraz minulých, prítomných a budúcich sociálnych identít jednotlivcov - medzigeneračné rozdiely
Zdroj:Historická pamäť a identita
Vydavateľské údaje:Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1996
Lokácia:S. 213-225
Ohlas:[3] LÁŠTICOVÁ, Barbara - BIANCHI, Gabriel. Identita, jej teórie a výskum v slovenskej sociálnej psychológie 1989-2001. In Československá psychologie, 2003, roč. 47, č. 5, s. 420.